Harmonogram

Harmonogram obsługi samochodów HONDA

Z opiekunem przeglądów

OBSŁUGA ZAKRES
A wymiana oleju silnikowego
B przegląd ogólny (coroczny)
2 wymiana filtra kabinowego
3 wymiana oleju w skrzyni biegów
4
wymiana świec zapłonowych
wymiana filtra paliwa
wymiana paska rozrządu
5 wymiana płynu chłodzącego
6 wymiana oleju w tylnym moście
7 wymiana płynu hamulcowego
8 wymiana filtra powietrza
9 regulacja luzu zaworowego

Bez opiekuna przeglądów (co rok lub co 20 tys. km)

(silniki benzynowe)

Obsługa AB – przegląd ogólny (coroczny) z wymianą oleju silnikowego
(co 20 tys. km lub co rok)
Obsługa 2 – wymiana filtra kabinowego
(co rok lub zależnie od stopnia zabrudzenia)
Obsługa 3 – wymiana oleju w skrzyni biegów
(w skrzyni manualnej MT co 120 tys. km lub co 8 lat)
(w skrzyni automatycznej AT co 60 tys. km lub co 4 lata)
(w skrzyni bezstopniowej CVT pierwszej generacji co 40 tys. km lub co 3 lata)
Obsługa 4 – wymiana świec zapłonowych
(zwykłych co 40 tys. lub co 3 lata)
(irydowych co 120 tys. km lub co 10 lat)
Obsługa 4 cd. – wymiana filtra paliwa
(co 120 tys. km lub co 10 lat)
Obsługa 4 cd. – wymiana paska rozrządu
(co 120 tys. km, lub co 8 lat)
(jeżeli jest łańcuch rozrządu, to wymiana nie jest przewidziana)
Obsługa 5 – wymiana płynu chłodzącego
(po 200 tys. km lub po 10 latach, następnie co 100 tys. km lub co 5 lat)
Obsługa 6 – wymiana oleju w tylnym moście
(DPS co 40 tys. km lub co 3 lata)
(AWD po 120 tys. km lub po 8 latach, następnie co 60 tys. km lub co 4 lata)
Obsługa 7 – wymiana płynu hamulcowego
(co 3 lata)
Obsługa 8 – wymiana filtra powietrza
(co rok lub zależnie od stopnia zabrudzenia)
Obsługa 9 – regulacja luzu zaworowego
(starsze co 40 tys. km)
(nowsze co 100 tys. km)
(lub jeśli jest instalacja LPG co 20 tys. km)
Serwis klimatyzacji
(minimum co 2 lata)
Odkażanie klimatyzacji
(minimum co rok)

(silniki diesla)

Obsługa AB – przegląd ogólny (coroczny) z wymianą oleju silnikowego
(co 20 tys. km lub co rok)
Obsługa 2 – wymiana filtra kabinowego
(co rok lub zależnie od stopnia zabrudzenia)
Obsługa 3 – wymiana oleju skrzyni biegów
(w skrzyni manualnej MT co 120 tys. km lub co 8 lat)
(w skrzyni automatycznej AT co 60 tys. km lub co 4 lata)
Obsługa 4 – wymiana filtra paliwa
(starsze co 40 tys. km lub co 3 lata)
(nowsze co 60 tys. km lub co 4 lata)
Obsługa 5 – wymiana płynu chłodzącego
(po 100 tys. km lub po 5 latach, następnie co 60 tys. km lub co 3 lata)
Obsługa 6 – wymiana oleju w tylnym moście
(DPS co 40 tys. km lub co 3 lata)
(AWD po 120 tys. km lub po 8 latach, następnie co 60 tys. km lub co 4 lata)
Obsługa 7 – wymiana płynu hamulcowego
(co 3 lata)
Obsługa 8 – wymiana filtra powietrza
(co rok lub zależnie od stopnia zabrudzenia)
Serwis klimatyzacji
(minimum co 2 lata)
Odkażanie klimatyzacji
(minimum co rok)